El Green Deal del Museu Nacional

1.495

Ferran Pérez i Xavier Abelló

El novembre de 2020 el Parlament Europeu va declarar l’emergència climàtica i, un mes més tard, la presidenta de la Comissió Europea va presentar el Green Deal o Pacte Verd de la Unió Europea, que ha de convertir Europa en el primer continent climàticament neutre l’any 2050.

Els objectius d’aquest pacte són que Europa disposi d’una economia neta amb zero emissions, protegir el nostre hàbitat natural i liderar l’acció climàtica a tot el planeta. Per tal d’assolir-los, cal abordar un canvi del model social i econòmic que permeti la transició cap a una economia plenament sostenible.

El Pacte Verd inclou accions per impulsar l’ús eficient dels recursos que abasten tots els sectors de l’economia, en especial aquells que produeixen més emissions: el transport, l’energia i la indústria.

Es calcula una inversió anual de 260.000 milions d’euros anuals per complir, l’any 2030, la reducció del 50% de les emissions respecte de 1990, i arribar a les zero emissions de gasos d’efecte hivernacle el 2050.

El primer camp d’actuació és l’energètic, ja que la producció i l’ús de l’energia suposen el 75% de les emissions. Els objectius principals són les tres D: la descarbonització, substituint la producció d’energia a partir de combustibles fòssils (carbó, petroli i gas natural) per energies netes i renovables; la descentralització, apostant per la producció de proximitat i l’autoconsum per eliminar les pèrdues provocades pel transport de l’energia, i la digitalització, utilitzant la tecnologia i les eines de gestió per millorar l’eficiència i adaptar el consum a les necessitats reals.

Quant a la indústria, cal estimular la producció circular per arribar a les zero emissions, ja que actualment aporta un 20% de les emissions i només fa servir un 12% de materials reciclats. També s’espera una transformació de la producció alimentària de manera que es redueixi l’ús de pesticides i augmentin el cultiu i la ramaderia orgànics.

El tercer cavall de batalla és la mobilitat. El transport suposa el 25% de les emissions de la UE. Per promoure un transport més net, eficient i sa, hauran de finalitzar els ajuts als combustibles fòssils i caldrà fomentar decididament el desenvolupament d’alternatives.

Finalment, s’hauran de promoure mesures per protegir la biodiversitat i els ecosistemes, millorant la qualitat de boscos i oceans i incrementant la biodiversitat als espais urbans.

Per a la consecució d’aquest ambiciós projecte és imprescindible una actuació proactiva, exemplificadora i dinamitzadora del sector públic que faciliti l’adhesió del sector privat.

En aquesta línia, el maig de 2021 el Congrés dels Diputats va aprovar la Llei de canvi climàtic i transició energètica, que transposa i millora els objectius plantejats per la UE.

Per la seva part, el Museu Nacional va entendre la situació d’emergència climàtica i va assumir la seva responsabilitat introduint la sostenibilitat a la seva estratègia. L’any 2010 va ser pioner en la implantació al sector museístic d’un sistema de gestió ambiental i va assolir les certificacions ambientals ISO 14.001 i EMAS el 2011 i 2012, respectivament, amb l’objectiu de reduir el seu impacte i emprendre la transició cap a una activitat museística sostenible. Així mateix, el 2019, a través de l’empresa mantenidora Sacyr Facilities, va implantar a l’edifici un sistema de gestió energètica ISO 50.001.

Si comparem les dades obtingudes al període 2009-2019, abans de la pandèmia, en un decenni el Museu Nacional va aconseguir minvar les emissions de CO2 un 63% i va reduir el consum energètic un 48% amb mesures de racionalització i optimització de les instal·lacions i l’aplicació de bones pràctiques ambientals.

Així mateix, el Museu Nacional ha normalitzat la introducció de criteris ambientals en la contractació de béns i serveis, amb especial atenció a l’origen de les matèries primeres, la reutilització dels materials i la gestió dels residus. Alhora, fomenta i facilita la revisió ambiental dels projectes que promou i desenvolupa, proposant alternatives sostenibles que redueixin el seu impacte i impliquin totes les àrees del museu en un objectiu que és comú i transversal.

A la web del Museu Nacional es pot trobar la Declaració ambiental de 2020, que recull la diagnosi i el pla d’acció anual del museu, basat en la difusió ambiental, la prevenció de la contaminació i la millora contínua.

Per saber-ne més:

Com estalviem energia?

Política de turisme sostenible

Responsabilitat social i ambiental del Museu Nacional

+ posts

Infraestructures i Serveis Generals. Medi ambient

+ posts

Infraestructures i Serveis Generals. Medi ambient

Ferran Pérez and Xavier Abelló

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.