Transparència dels museus als webs

2.799
Conxa Rodà

Lupa i document. Font: Diario Uchile via xarxanet.org

Lupa i document. Font: Diario Uchile via xarxanet.org

En el context actual de transició cap a esdevenir museus més socials, la transparència resulta no només un deure sinó també una estratègia per connectar millor amb l’audiència. Tota bona relació es basa en la confiança i ser transparents ens apropa cap a aconseguir el cobejat engagement amb el públic.

L’informe publicat aquest mes de juny de 2015, A través del espejo, n’ofereix una anàlisi rigorosa a través de revisar 60 museus d’art de l’Estat espanyol i passar-los pel filtre de 24 indicadors de transparència i bon govern.
Des d’aquest blog volem felicitar la iniciativa de la Fundación Compromiso y Transparencia i del Foro de Cultura y Buenas Prácticas, impulsors de l’estudi realitzat per María Fernández Sabau, Javier Martín Cavanna i Pilar Gonzalo.
L’estudi actualitza i amplia les dades del primer informe de fa ja 5 anys.

Criteris i indicadors de transparència

L’establiment de la bateria d’indicadors qualitatius –més enllà dels resultats, que comentarem tot seguit– és per si sol un dels punts forts de l’informe. Definir com mesurem les nostres actuacions és clau per a poder-ne avaluar el rendiment.

Partint de la premissa que “La transparencia no consiste en colgar los contenidos en la web, sino en que sean visibles”, l’informe ha fixat 4 principis o requisits indispensables:

 • visibilitat: contingut fàcil de trobar, no “amagat” sota múltiples nivells de navegació
 • accessibiltat: obert a tothom, sense necessitat de registre ni claus
 • actualització: continguts posats al dia
 • informació integral: proporcionar informació completa i exhaustiva, no parcial i fragmentada.

Els 24 indicadors s’estructuren en 9 àmbits, que van des de la missió i estratègia a les activitats, l’organització, la política de gestió de la col·lecció, la informació econòmica o l’avaluació.

Resultats

Segons el grau de transparència, els museus han estat categoritzats en transparents –compleixen un mínim de 16 indicadors sobre 24– (3 museus); translúcids –de 8 a 15 indicadors– (15 museus, entre els quals el nostre) i opacs –menys de 8 indicadors– (42 museus dels 60 estudiats). S’evidencia, per tant, molt de marge per a la millora.

mision_ plan_estrategico

Començarem especificant els sorprenents alts percentatges negatius:

 • 50% dels museus no expliciten la seva missió
 • 88% no inclouen el pla estratègic (tot i que, com comentem més avall, més greu que aquest indicador és el que sembla evidenciar: la no existència de pla)
 • 88% no donen cap informació de l’estructura organitzativa. Només 7 dels 60 museus publiquen l’organigrama
 • 82% no inclouen els estatus o normativa per la qual es regeixen
 • 88% no inclouen el pressupost
 • 80% no publiquen la memòria anual
 • 90% no publica les dades de visites
 • 100% (és a dir, cap) dels museus explicita al web la política de col•leccions, una pràctica que, en contrast, és força més estesa als museus anglosaxons (MoMA, Met, British, Victoria and Albert, entre d’altres)

Entre els resultats positius:

 • es constata un increment de millora pel que fa a l’explicitació dels indicadors econòmics: al 2010 només els incloïen 2 dels 51 museus estudiats, al 2015 són ja 14 de 60. Queda, òbviament, molt de marge a la millora, però la tendència sembla ja clara
 • 73% especifiquen les activitats educatives i indiquen el segment de públic a qui s’adrecen
 • 1/4 dels museus ja ofereix informació de la gestió de les col·leccions, préstecs, adquisicions

Hi he trobat a faltar fer cap menció al concepte de Responsabilitat Social (Corporativa). No s’esmenta ni en parlar de polítiques i codi de bon govern, ni a informació organitzativa… Precisament al Museu Nacional, i des de fa vora 3 anys, hi estem treballant molt a fons perquè estem convençuts que la RS entronca directament amb la missió com a museu públic. Encara tenim molta feina a fer, ja que és un treball en progressió contínua, però en recollim els principis, el Codi Ètic i les accions al web. I ja posats, tampoc s’hi ha comptat a l’informe, el ric apartat d’Educació al web.

Possiblement altres museus detectin també alguna omissió que els afecti, natural en un treball d’aquesta dimensió. Així com penso que va ser un encert endegar l’estudi sense “prevenir” els museus, crec que fóra bo si se’n publica una versió actualitzada un cop que s’hagin recollit eventuals esmenes i suggeriments.

Recomanacions

L’informe de transparència conclou amb 10 recomanacions que reagrupo i condenso en quatre, afegint-hi valoració personal. La primera ho sintetitza tot plegat:

 • assumir la transparència com una fita a aconseguir i dedicar-hi la reflexió i l’esforç necessaris per retre comptes del que fem, sobretot els museus públics
 • la no inclusió al web dels plans estratègics sovint és degut a la no existència de plans. En temps d’incertesa com l’actual, es fa més necessari que mai saber la nostra missió, fixar objectius, determinar a quins públics i com volem arribar-hi, és a dir, definir el perquè, el què, el per a qui i el com. I un cop traçat el camí, serà tant o més important compartir-ho amb tota l’organització –que, òptimament, haurà participat en el procés estratègic– i comunicar-ho públicament, via web entre d’altres.
 • no considerar que penjar documents i memòries en pdf ja és fer-los accessibles. Cal incloure els continguts principals al cos del web i, en tot cas, remetre al pdf per accedir als documents sencers. A banda que els continguts en pdf no són indexables, suposen un pas afegit fins a accedir a la informació, cosa que la fa menys accessible i més en navegació per mòbil. Es desaconsella la creació de pàgines amb adreça web específica pròpia, diferent de la general i es recomana la integració de continguts en un sol web del museu.
 • es recomana amb fermesa incloure els estats financers així com un informe d’auditoria externa.

I em permeto fer jo dues recomanacions als promotors de l’estudi: encara que queda clarament fora de l’abast, perquè s’especifica que s’analitzen webs, crec que fóra pertinent fer algun esment als blogs i xarxes socials. Els blogs constitueixen una molt bona plataforma, fàcil de mantenir, on els museus compartim processos i decisions; i les xarxes socials, ara que els continguts són indexats per Google, resulten també rellevants per recuperar informació i imatges, per exemple, dels moviments d’obra, que molts museus difonen a xarxes. És cert que els webs són el canal més oficial i estable i allà s’ha de ser transparent, però cada cop més altres plataformes digitals ajuden els museus a comunicar d’una manera més directa, immediata i transparent el quefer del dia a dia.

L’altre suggeriment és incloure un indicador sobre la possibilitat o no de fer comentaris al web els usuaris. No se m’acut cap millor mostra de transparència i bon govern que obrir el diàleg amb el públic i en públic.

Fent camí cap a la transparència

Ben segur que l’entrada en vigor de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31.12.2014), farà accelerar en aquesta direcció els museus catalans.

Benvinguts els informes i estudis que posen sobre la taula una visió analítica i crítica. Eines com A través del espejo són útils per als museus estudiats i per a tots els museus en general. Detecten punts dèbils i fan aflorar oportunitats de millora. Els usuaris (i els professionals) de museus volem uns museus oberts i transparents.

Com a usuaris, us heu trobat mai “frustrats” per no poder accedir a una informació determinada d’un museu? Com a professionals de museus, trobeu dificultats per a estendre l’objectiu de transparència als vostres centres?

Enllaços recomanats

A través del espejo’. Transparencia y buen gobierno de los museos de Bellas Artes y Arte Contemporáneo 2015, pdf.

Los museos en España necesitan mejorar su transparencia, según un informe, Arte Informado

Portal de transparència, Generalitat de Catalunya

A través del espejo’. Transparencia en la web de los museos españoles 2010, pdf.

+ posts

Co-directora del Curs d'Estratègia Digital_UOC_Museu Nacional d'Art de Catalunya
Co-directora del congrés CIMED de Museos y Estrategias Digitales

Conxa Rodà
Co-directora del Curs d'Estratègia Digital_UOC_Museu Nacional d'Art de Catalunya Co-directora del congrés CIMED de Museos y Estrategias Digitales

2 Comments

 • […] de l’Estat espanyol i mostra que encara hi ha molt camí per fer. El MNAC en va publicar unes reflexions al seu blog i amb encert en ressaltava com a punt fort l’establiment d’indicadors qualitatius […]

 • Deixa un comentari

  L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

  CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.