La sumptuositat de la “moda” i la brillantor dels colors del gòtic II

3.825

princesa

Detall de la part superior de la pintura La princesa Eudòxia davant la tomba de sant Esteve (sant Esteve i els exvots). Foto: Museu Nacional d’Art de Catalunya (Jordi Calveras)

L’ús de les incisions per part de l’artista

Com ja vam veure en l’article anterior, quan la taula ja estava preparada amb les diferents capes de guix, l’artista realitzava el dibuix preparatori. Començava amb unes barretes de carbonet i, un cop fet, el mig esborrava passant una ploma; després repassava tot el dibuix a pinzell. A continuació marcava les línies de la composició general amb incisions i delimitava les zones on posaria fulls metàl·lics per separar-les de les que pintaria. Seguint la pràctica habitual que ens expliquen els tractats de l’època, l’artista també utilitzava la incisió, de traç àgil i lliure, per dibuixar i perfilar petits detalls que després rectificava o no a l’hora d’aplicar el pigment de color. Ara us ho il·lustrem amb uns quants exemples.

El pintor va canviar de lloc la pedra sobre el cap de sant Esteve

(002-)Nimbe cap i pedra incís RETALLADA

Esquerra: detall amb llum rasant on es veuen les incisions del nimbe i del cap amb la pedra. Dreta: el nimbe, en relleu d’estuc, s’indica amb les línies vermelles i no és continu perquè deixa lloc per pintar la pedra. Les incisions del dibuix originari del cap i de la pedra s’han resseguit en blau. Fotos: Núria Prat

Sant Esteve porta la palma entre les mans i una pedra sobre el cap, símbols del martiri. Les incisions que delimiten el cap i la pedra estan realitzades a mà alçada, amb traç solt, mentre que el nimbe s’ha dibuixat a compàs i s’ha enriquit amb un doble perfil d’estuc en relleu, daurat amb pans d’or fi i decorat amb punxonat. Després, quan l’artista pinta aquesta àrea, no segueix la pauta del dibuix inicial, sinó que rectifica la posició i la grandària de la pedra. De fet, va acabar pintant la pedra en el tros que corresponia a la tonsura del sant.

El dimoni

(003-) Inci Dimoni muntatge RETALLADA

Esquerra: detall del dimoni i del sarcòfag amb llum difusa. Dreta: calc de les incisions. Algunes de les incisions són línies fetes amb regle. Foto i dibuix: Núria Prat

De les múltiples línies incises que configuren les motllures del sarcòfag i que envolten la figura del dimoni quan surt de la boca d’Eudòxia, només en trobem una que el travessi, la del cap. És un error o forma part de la tècnica d’execució de l’artista? Aquest fet, justament, ens indica el que hem comentat al principi: el pintor treballa a partir d’un dibuix preliminar i després acaba la composició amb les incisions que li serveixen per perfilar la composició.

Els exvots o presentalles

(005-) 024146-000_050390 Eudòxia RETALLADA

Detall dels 10 exvots, dels quals 7 estan fets amb fulls metàl·lics d’argent i 3 pintats. Foto: Museu Nacional d’Art de Catalunya (Jordi Calveras)

A la part cimera de la taula apareix una barra de fusta d’on pengen deu exvots arrenglerats. Un exvot, a la religió catòlica, és un objecte que s’ofereix en agraïment a la intervenció divina, per un guariment o l’obtenció d’un resultat en una empresa difícil i que, en aquest cas, s’ofereix a sant Esteve en compliment d’un vot.

La barra d’on pengen els exvots i una sèrie de línies horitzontals que dibuixen els carreus del mur són ratlles incises traçades amb regle que, en cap moment, igual que en el cas del dimoni, no passen per sobre dels exvots, que ja estaven dibuixats.

Dels 10 exvots, 7 s’han dibuixat amb incisions que delimiten el contorn i en alguns casos perfilen petits detalls. Per què només 7 estan dibuixats amb incisió? Perquè en la seva elaboració s’han emprat fulls metàl·lics, amb la voluntat d’imitar els exvots que sovint eren objectes de metall, i calia delimitar aquestes àrees de les pintades. Se n’ha analitzat un, el que té forma d’ametlla, a la banda dreta de la taula, i s’hi ha identificat argent. Extrapolem, doncs, que en la resta dels exvots amb les mateixes característiques també es van aplicar fulls metàl·lics d’argent. En canvi, en els altres tres restants, que estan pintats, no hi ha cap incisió que els ressegueixi. No calia.

(006-)Inci exvots1 Muntatge copia RETALLADA

Esquerra: detalls dels exvots metàl·lics de la zona dreta de la pintura. Dreta: calc de les incisions. Foto i dibuix: Núria Prat

En les imatges següents podem veure com les línies d’incisió que marquen les files de carreus del mur s’aturen seguint la curvatura dels arcs pintats i en cap moment traspassen els exvots.

(007-)Inci exvots 13 BLOG muntatge copia

Esquerra: detall amb llum difusa. Centre: detall amb llum rasant. Dreta: calc de les incisions dels exvots ubicats a l’esquerra de la pintura. Fotos i dibuix: Núria Prat

Dels 3 exvots que l’artista va pintar destaca la nau, de color negre amb les veles recollides blanques. Un cop acolorida, a sobre es van dibuixar a pinzell, amb aigua i aglutinant (cola), i or en pols (or fi esmicolat), els tocs daurats que veiem actualment.

(009-) Detall Coca

Detall de la nau pintada amb acabats amb or en pols. Foto: Núria Prat

Hi ha un lligam entre el nostre exvot en forma de vaixell i la Coca de Mataró, de la qual es conserva el model i una maqueta de fusta. Són representacions del segle XV d’un tipus de nau mercant, una coca, pròpia de l’edat mitjana.

(008-) Nau o Coca BLOG RETALLADA

Esquerra: l’exvot de la nau o coca pintada. Foto: Núria Prat. Centre: La nau o Coca de Mataró. Maritime Museum Rotterdam. Dreta: reproducció de la Coca de Mataró. Modelisme naval en fusta, Barcelona, c. 1941. Museu Marítim de Barcelona (MMB 3302)

La Coca de Mataró també era un exvot? Tot i que no s’ha pogut demostrar, es considera un dels exvots mariners més antics d’Europa. I quants pals devia tenir en origen? La coca de la taula de Granollers està proveïda de tres pals: trinquet, major i messana. En canvi, la de Mataró, amb el transcurs del temps, deu haver sofert alguna modificació perquè només en presenta un.

Enllaços relacionats

Preparaciones, dorado y policromía de los retablos en madera, Ana Carrassón, Instituto del Patrimonio Histórico Español (pdf)

The Materials and Techniques of Medieval Painting, Daniel Thompson, Nova York, 1956

+ posts

Restauració i Conservació Preventiva

Núria Prat
Restauració i Conservació Preventiva

2 Comments

  • […] una segona part, desenvoluparem amb més profunditat l’ús del dibuix incís per part de l’artista en la […]

  • […] La sumptuositat de la «moda» i la brillantor dels colors del gòtic II Museu Nacional d’Art de Catalunya. Núria Prat (26/02/2015) […]

  • Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.