El projecte de Responsabilitat Social del museu

3.132
Josep-Miquel Faura

En els darrers cinc anys ens hem anat familiaritzant amb les inicials RSC (Responsabilitat Social Corporativa). Després d’aquest camí de cinc anys, trobar aquestes sigles en tota mena de textos i publicitats ha esdevingut normal.

És inevitable que les empreses, i especialment les institucions públiques, s’adaptin a les exigències de les societats madures pel que fa a les demandes de la comunitat mateixa. No en va, a les empreses, tant públiques com privades, hi comença a haver responsables de Responsabilitat Social.

Museu Nacional d'Art de Catalunya

Gestionar el museu sota els principis establerts de la Responsabilitat Social Corporativa és una obligació per estar a l’altura del Codi ètic (pdf – 281 Kb) i la política de Responsabilitat Social (pdf – 60 Kb) que ens hem imposat.

Què entenem per Responsabilitat Social Corporativa?

Responsabilitat Social (RS) és el compromís que ha adquirit el Museu Nacional d’Art de Catalunya per aportar a la societat allò que li reclama en la seva gestió del patrimoni artístic i dels recursos humans i econòmics, i que el Museu ha de fer per acomplir la seva missió social.

Un museu del segle XXI ha d’exigir-se nous reptes que tenen tant a veure amb la comunitat com amb les obres d’art de la col·lecció.

Amb aquesta exigència impulsada per la direcció del Museu i assumida per l’equip, l’any 2013 es va iniciar un pla/projecte per adaptar la gestió integral a les propostes, les obligacions i els reptes del model IQNet SR10 Social Responsibility Management System, que certifica anualment les bones pràctiques segons la seva normativa procedimental.

Amb els postulats del model IQNet RTS10 es contribueix al desenvolupament sostenible, es millora el benestar de la societat, s’optimitzen les decisions i es mesuren els impactes que provoquen en la societat i el medi ambient. Es garanteix igualment el compliment de la legislació, el comportament transparent i ètic, i la participació de tots els col·lectius. I un avantatge addicional: és mesurable i auditable anualment.

Certificat IQNET

Certificat IQNET

Certificat RSC AENOR

Certificat d’RSC AENOR

Com es materialitza i esdevé estratègica

En aquests darrers cinc anys hem hagut de fer un esforç de mentalització per adaptar-nos a una nova cultura del treball. Hem hagut de crear tot el corpus procedimental, organitzar el Comitè de Responsabilitat Social, format per deu persones voluntàries de l’equip, i iniciar un programa de diàlegs amb els nostres grups d’interès.

També hem posat en marxa un butlletí bimensual en línia per informar de les fites i novetats que s’esdevinguin a l’entorn del projecte RS.

El Comitè RS té la funció de promoure i executar les propostes que sorgeixen d’aquest sistema de gestió i donar-lo a conèixer a l’equip del museu i als grups d’interès.

El diàleg amb els grups d’interès és una de les columnes sobre la qual es suporta tot el projecte de RS.

El museu n’ha definit deu, que requereixen especial atenció i diàleg permanent, per tal d’establir conjuntament les pautes de relació.

És imprescindible saber com ens veuen per establir conjuntament el programa d’objectius i oferir-los exactament allò que n’esperen.

Quins són els nostres grups d’interès?

 • Societat
 • Usuaris
 • Treballadors del museu
 • Administració
 • Propietat
 • Medi ambient
 • Aliances amb competidors
 • Patrocinadors
 • Proveïdors
Grups d'interès RSC del Museu Nacional

Grups d’interès RSC del Museu Nacional

Aquests grups, decidits entre tot el col·lectiu de treballadors del museu, representen l’espectre de relacions, tan internes com externes, sobre les quals s’han de focalitzar els objectius de gestió, programació, avaluacions, auditories, etc.

Reunió de treball del Comitè RS del museu

Reunió de treball del Comitè RS del museu

La Responsabilitat Social, en tant que posicionament ideològic i eina eficaç de treball, ha esdevingut un dels vectors fonamentals del Pla Estratègic. La RS s’ha integrat en la estratègia i en la gestió de l’organització.

Tanmateix, i en paral·lel a la implementació de la filosofia RS al Museu Nacional, tot un seguit de lleis que l’any 2013 no existien s’han incorporat al conjunt d’obligacions que de manera voluntària formaven part del nucli RS ja des del principi.

Ara mateix, amb programa RS o sense, les institucions no podem defugir el compliment de lleis d’alt contingut social com són l’accessibilitat universal, la compra social, els convenis i les relacions amb tercers, l’assetjament sexual o els plans d’igualtat. I això és una millora innegable en el camp del progrés social.

Activitats per a diferents públics al Museu Nacional

Activitats per a diferents públics al Museu Nacional

Activitats per a diferents públics al Museu Nacional

_

Quins són els punts forts de la Responsabilitat Social Corporativa?

Els punts forts de la RSC són:

 • Participació de la ciutadania
 • Compliment de les mesures ètiques
 • Treball en xarxa
 • Participació activa dels treballadors i les treballadores
 • Igualtat de gènere
 • Ús universal dels serveis culturals
 • Esperit d’innovació
 • Connexió entre el Museu i la societat
 • Accessibilitat
 • Sostenibilitat
 • Austeritat
 • Sensibilització
 • Promoció de valors

No és fàcil treballar exclusivament amb criteris RS en tots els aspectes de la gestió. Conjugar objectius, programes i recursos amb un alt grau de valor social és un compromís ferm i decidit del museu, però cal anar avançant etapa per etapa i consolidar els beneficis que la dinàmica RS aporta a la institució.

Ser conscient d’aquesta realitat i treballar per superar-la és ser socialment responsable.

Participant amb treballadors de diferents museus en activitat solidària amb Proactiva Open Arms

Participant amb treballadors de diferents museus en activitat solidària amb Proactiva Open Arms

Activitat solidària amb Proactiva Open Arms

_

Enllaços relacionats

Memòria de Responsabilitat Social 2016  (pdf – 2,68 Mb)

El Museu Nacional d’Art de Catalunya i la responsabilitat social corporativa, article a la revista Quorum

Responsabilitat Social Corporativa: cap a un nou model de gestió, programa Valor afegit de TV3

+ posts

Coordinador de RSC

Josep-Miquel Faura
Coordinador de RSC

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.