Millorar l’ús i la gestió de les col·leccions emmagatzemades

3.697
Benoit de Tapol

Canadà, Bèlgica, l’Índia, Nigèria, Xile… disposen ja d’una estratègia nacional d’implantació del programa Re-Org als museus: un mètode per reorganitzar els espais de reserva, millorar l’emmagatzematge i el sistema de documentació de les col·leccions, creat per l’ICCROM (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property – UNESCO).

L’eina Re-Org permet realitzar ràpidament un diagnòstic de les condicions de conservació dels fons a les reserves, a partir d’una inspecció amb una visió de conjunt (edifici, gestió i protocols, personal, col·leccions, equipaments…). Ofereix:

 • guia per elaborar un pla d’acció
 • indicadors per conèixer millor les col·leccions i les seves necessitats
 • taules de càlcul per optimitzar l’espai d’emmagatzematge
 • ajuda per establir un pressupost i calendari de treball

Reserva d’escultura de pedra, guix i bronze, abans de la remodelació del 2004

Reserva d’escultura de pedra, guix i bronze, abans de la remodelació del 2004

Reserva d’escultura de pedra, guix i bronze, després de la remodelació

Reserva d’escultura després de la remodelació

L’ICCROM està establint relacions de col·laboració amb museus nacionals i instituts de conservació de diferents països per desenvolupar iniciatives amb aquest programa.

Canadà, país pioner a adoptar Re-Org

De fet, l’enquesta internacional (pdf, 55Kb) feta el 2011 per l’ICCROM-UNESCO per conèixer els majors riscos als quals s’enfrontaven les col·leccions de tots els museus del món va obtenir uns resultats esgarrifosos en els 86 museus canadencs enquestats. Alguns indicadors significatius:

53% dels museus tenien magatzems abarrotats
38% dels museus no rebien suport de gestió
21% dels museus no tenien clarificat el paper del responsable dels magatzems
22% dels museus no tenien un sistema de localització

Entre 2012 i 2013, el 53% de totes les peticions d’experteses dels museus canadencs rebudes per l’ICC/CCI (Institut Canadenc de Conservació) tenien a veure amb els magatzems. Al Canadà, les distàncies entre museus són molt importants, el cost de l’expertesa presencial és, de fet, elevada. Els pressupostos de funcionament dels museus canadencs són molt desiguals, un 16% són institucions molt petites i disposen d’un pressupost inferior a 100.000 $. Gairebé la meitat dels museus, el 46%, disposen d’un pressupost entre 100.000 i 500.000 $. Els més importants, que representen el 3%, tenen un pressupost que supera els 15.000.000 $ (Canadian Museums Association 2016).

Per tal de poder afrontar l’assessorament requerit s’havia d’organitzar una tutoria a distància o crear un grup més gran de tècnics capacitats –coaches–, prenent com a base els professionals més experimentats dels museus més grans de la zona geogràfica en qüestió. S’havia de fer servir una eina de treball fàcil, coneguda i compartida, que havia de respondre a les problemàtiques identificades. Re-Org reunia aquests elements. L’etapa següent va consistir en la recerca de patrocinadors.

La implantació del programa Re-Org al Canadà s’ha fet en 5 anys, a raó d’un workshop l’any per província. L’objectiu era doble: difondre i practicar l’eina en condicions reals en un museu que complís els requisits, i seleccionar coaches que servirien de multiplicadors de l’experiència obtinguda.

El programa es va iniciar a Ontàrio, amb 10 professionals de museus de 5 institucions diferents de la província: Lambton Heritage Museum, Timmins Museum, Collingwood Museum, West Parry Sound District Museum i Norfolk Arts Centre at Lynnwood National Historic Site. El 2015, el programa va seguir desplaçant-se a la Costa Atlàntica amb la formació de 10 professionals més dels museus; el 2016, al Quebec amb 6 tècnics de 3 museus, i el 2017, a la Costa Oest amb altres 9 tècnics de museus.

El 2018, abans d’entrar a l’última zona geogràfica, l’ICC/CCI, amb la coordinació de Simon Lambert, ja tenia 17 museus associats al projecte, dels quals 4 havien acollit el taller pràctic de reorganització, 43 persones s’havien format i s’havien identificat 3 “súper coaches”.

L’objectiu de l’ICC/CCI era arribar a crear equips operacionals, tot associant un coach ben format amb un tècnic en prevenció, membre d’un gran museu que havia aplicat l’eina Re-Org. D’aquesta manera es reforçava la presència d’un binomi de proximitat, capacitat per acompanyar la supervisió i reorganització d’espais de reserves a les 5 àrees geogràfiques establertes.

Mapa de repartició dels museus de la xarxa Re-Org al Canadà

Mapa de repartició dels museus de la xarxa Re-Org al Canadà

Exportació del model Re-Org

El model s’ha exportat a Bèlgica, on Marjolijn Debulpaep cap del departament de conservació preventiva de l’IRPA (Institut Reial del Patrimoni Artístic) ha coordinat i desenvolupat una sèrie de workshops Re-Org de 2015 a 2018, amb la intenció d’arribar, després de repetides experiències amb la metodologia, a formar coaches.

Els professionals de 12 museus nigerians es van beneficiar de la tutoria Re-Org per part de l’ICCROM entre novembre i desembre 2017.

Jos Museum: the lead museum Re-org in Delhi

A l’Índia, la coordinació del programa Re-Org, compartida entre l’ICCROM i l’Indira Gandhi National Center of Art s’ha posat en marxa el 2012, amb la col·laboració del ICC/CCI. Al 2013 s’han reorganitzat els espais de reserva del Crafts Museum de Delhi, amb el coaching de l’ICCROM, de l’IGNCA i del Museu Nacional d’Art de Calalunya. Actualment altres museus completen la xarxa.

La xarxa dels museus de l’Europa del Sud-Est, amb el suport de l’ICOM, ha adoptat el programa Re-Org. A Belgrad va tenir lloc, el 2014, el primer curs de formació de formadors amb la participació del Museu Nacional d’Art de Catalunya. Un conveni entre el Museu Nacional i l’ICCROM ha permès a un tècnic del museu, l’autor de l’article, col·laborar amb aquest programa per desenvolupar documents de treball.

La xarxa dels museus xinesos, la de Milà i la de Catalunya es preparen per acollir Re-Org

La Xina, amb un creixement de 100 museus l’any, serà el nou integrant d’aquests països que han decidit posar en marxa una estratègia nacional basada en la metodologia i l’eina de treball Re-Org, que permet donar suport als museus que ho necessitin.

A la Xina, el primer worshop Re-Org s’ha organitzat el 2015, a la ciutat de Chengdu amb 10 participants. La quantitat estimada de museus a la Xina s’eleva als 4.800, les col·leccions superen els 64 milions d’obres, i cada any es descobreixen 35.000 peces arqueològiques, segons les últimes estadístiques.

Capses d’emmagatzematge de ceràmica a la Xina 

Capses d’emmagatzematge de ceràmica a la Xina

Museu provincial de Hubei

Museu provincial de Hubei

El Govern xinès ha posat en marxa el seu tretzè Pla Quinquennal 2015-2020 de Desenvolupament del Patrimoni Cultural. Aquest pla preveu, entre d’altres, la construcció de magatzems estàndards centralitzats per a les zones on els béns culturals es troben dispersos o amb dificultat de custòdia. S’ocupa de dotar de mobiliari els magatzems de museus i els equipa amb un sistema centralitzat de control ambiental. Ha promulgat 38 normes tècniques relacionades amb la preservació de col·leccions i ha planejat realitzar més de 300 cursos de formació per capacitar més de 18.000 professionals. S’està estudiant la possibilitat de fer entrar Re-Org dins d’aquest pla quinquennal.

El 2018, si els tècnics de 83 museus de 27 països diferents havien rebut una formació de l’eina Re-Org, el nombre de coaches potencials no era més d’una dotzena, i l’ICCROM no podia fer front a les peticions dels museus dels més de 130 països membres.

Xarxes dels museus de Milà i la Xarxa de Museus de Catalunya es troben en llista d’espera per organitzar una operació Re-Org.

Necessitat d’ampliar la formació de formadors

L’ICCROM havia d’anar més enllà de les operacions puntuals de formació-acció per als museus singulars, havia d’afavorir estratègies nacionals que asseguressin un impacte més important amb la participació de les institucions més avançades del país. Per aquest motiu era necessari ampliar la quantitat de coaches i plantejar una formació específica.

Mapa dels museus amb personal format en Re-Org

Mapa dels museus amb personal format en Re-Org

Catherine Antomarchi, directora de la Unitat de Col·leccions de l’ICCROM, amb el suport de Gaël de Guichen, assistent del Director de l’ICCROM, han congregat a Roma, durant l’última setmana de maig de 2018, els tècnics en conservació preventiva que havien participats als workshop Re-Org (representants de la Xina, l’Índia, Nigerià, Xile, Bèlgica, Canada, Suïssa, Itàlia, Sèrbia i Espanya).

Aquests tècnics tenen com a deures de preparar una formació per als futurs formadors que hauran d’acompanyar, en els anys vinents, els museus de les xarxes nacionals i/o regionals que desitgin fer servir Re-Org. També han d’identificar altres aspectes que consolidarien els resultats del programa; redacció de línies guia per llançar una estratègia nacional; desenvolupament de recursos addicionals per afavorir una implantació el més autònoma possible del programa, i dibuix d’una estratègia de comunicació que permeti sensibilitzar els responsables institucionals i les associacions de museus.

+ posts
Benoit de Tapol

3 Comments

 • Gabriel Vilaginés ha dit:

  És sorprenent la ingent quantitat de feina dins dels museus per catalagor i localitzar els seus fons.
  És sorprenent que el 22% dels museus canadencs (suposo que extensible a d’altres països) no tenen establert un sistema de localització de les peces
  I cada any, només a Xina, apareixen 35.000 peces noves a catalogar…uff !!!

  A veure si hi ha sort, el nostres museus poden entrar en aquest projecte Re-Org

 • […] de fer una ullada per revisar o readaptar mètodes de treball amb una llarga tradició, com el programa Re-Org de reorganització de magatzems, o l’aplicació de l’anomenada conservation heating […]

 • Deixa un comentari

  L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

  CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.