Apunts de Gestió: reflexió i pràctica al Museu Nacional d’Art de Catalunya /2

2.408
Josep M. Carreté
Inici de les sessions de treball intern per l'Estratègia 2017. Per generar idees innovadores ens vam instal·lar en un lloc inhabitual

Inici de les sessions de treball intern per l’Estratègia 2017. Per generar idees innovadores ens vam instal·lar en un lloc inhabitual

Aquest article és la continuació d’Apunts de Gestió: reflexió i pràctica al Museu Nacional d’Art de Catalunya /1

El Museu Nacional, en el procés de renovació de la gestió, va apostar per la implantació de tres projectes:

E-administració

El primer projecte ha comportat una inversió econòmica gradual per tal de disposar de les eines informàtiques i de gestió necessàries per anar avançant en la implantació de l’administració electrònica. És un procés llarg. La posada en marxa està sent complicada ateses les dificultats econòmiques actuals. És, però, per a nosaltres, una aposta clara per la simplificació i modernització de processos i, com veurem, una solució absolutament complementària als processos de RS.

Gestió per projectes

El segon, la gestió per projectes, coneguda des de fa anys dins el món de la gestió, ens està permetent flexibilitzar l’organigrama del museu i donar la responsabilitat de coordinació de cadascun dels projectes a diferents persones, independentment del seu posicionament jeràrquic. Això ens està permetent de “facto” treballar en una estructura més plana i d’una manera molt més transversal.

Equip d’impuls i un dels grups de treball

El valor afegit del treball per projectes és prou conegut. Es tracta d’implantar coses tan òbvies però a la vegada tan importants com:

  • el treball en equip
  • afrontar projectes fent que les diferents àrees i persones implicades participin des del principi
  • identificar projectes clau
  • establir processos de millora contínua
  • i, el més essencial, fer que el màxim nombre de treballadors s’impliquin i es comprometi en el dia a dia i en el futur del museu

Responsabilitat Social

El tercer projecte, i més integral en l’àmbit de gestió, ha estat la posada en marxa del procés que ens havia de portar a aconseguir, l’any 2013, la certificació europea de Responsabilitat Social Corporativa IQNEet SR10. El Museu Nacional ha estat la primera institució cultural de l’Estat a obtenir aquesta certificació.

El director del museu, Pepe Serra, rebent el diploma de la certificació

Públic assistent a l’acte, desembre de 2013

Considerem que és una eina essencial per contribuir al desenvolupament sostenible, i per realitzar la nostra activitat segons els principis de responsabilitat social internacionalment reconeguts: rendició de comptes, transparència, comportament ètic, respecte als interessos dels nostres grups d’interès, respecte al principi de legalitat i a la normativa internacional de comportament i respecte pels drets humans.

És una eina de gestió basada en el principi bàsic en el món empresarial de Plan-Do-Check-Act, ‘Planificació-Execució-Avaluació-Actuació’. Aquesta sistemàtica comporta una autoavaluació que, de la mateixa manera que en la gestió per projectes, ens porta a un procés de millora contínua en les fites que es volen dur a terme. Actualment estem treballant en els tres vectors de la sostenibilitat: l’econòmic, el social i l’ambiental. Aquest sistema de gestió, molt similar als sistemes de qualitat total, se’n diferencia per la participació de tots els grups d’interès relacionats amb el museu i perquè tots els objectius han d’estar sotmesos al Codi Ètic [pdf] i a la Política de Responsabilitat Social [pdf] que impregnen i condicionen totes les accions que es vulguin implantar amb posterioritat a través de la gestió del dia a dia.

Recentment s’ha constituït el Consell Social. El forma una nodrida representació de treballadors de la casa i s’hi estan incorporant representats dels diferents grups d’interès de l’entorn del museu (proveïdors, patrocinadors, administracions públiques, usuaris, veïns, etc). La funció del Consell Social no és altra que ajudar a marcar nous objectius i avaluar el grau d’assoliment dels establerts amb antelació. A banda d’aquests sistemes de participació i avaluació, tot és avaluat per una auditoria externa que vetlla pel funcionament del sistema de manera global i que obliga a fer un treball continuat per mantenir l’acreditació europea de responsabilitat social.

Programes_comunitaris

El programes comunitaris del museu van adreçats a ampliar l’accés de totes les persones a l’art

Per tal d’anar consolidant aquest model de gestió, properament hem donat un pas més en destinar un tècnic del museu a fer un seguiment de la implantació de la gestió per projectes i del sistema de RS. Al llarg d’aquests temps hem pogut constatar com la quotidianitat i les urgències de la feina diària, en ocasions, poden dificultar la implementació de les millores procedents de l’anàlisi i avaluació dels projectes. Per tant, la feina d’aquesta persona consistirà a fer les tasques d’anàlisi i avaluació dels projectes per tal d’assegurar que les conclusions i millores que s’extreguin pugin revertir en l’organització. Així mateix, aquesta figura serà responsable de la implementació del sistema de Responsabilitat Social Corporativa en el qual els treballadors del museu hem dipositat una gran quantitat d’energia i moltes esperances pel que fa a la millora del funcionament intern i el posicionament futur del museu dins de l’àmbit cultural, social, econòmic i ambiental.

A tall de conclusió, dir que amb la implementació de l’e-administració i amb les noves eines de gestió de què ens estem dotant, s’està ajudant que el museu assoleixi els objectius marcats a l’Estratègia 2013-2017. Tot plegat ha de permetre al Museu Nacional d’Art de Catalunya poder incrementar la qualitat i el volum dels serveis que oferim dia a dia als nostres visitants i millorar el posicionament del museu dins el món cultural, social i econòmic del país.

Enllaços recomanats

El Museu Nacional d’Art de Catalunya i la responsabilitat social corporativa, Quorum 2015
Responsabilitat Social Corporativa: un nou model de gestió, programa “Valor afegit”, TV3, 2015 (vídeo 14 min)
Com estalviem energia? (Issuu)
Estratègia Museu Nacional 2013-2017 (pdf)

+ posts

Sotsdirector-gerent

Josep M. Carreté
Sotsdirector-gerent

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.