Gènesi i procés dels catàlegs digitals a la Fundación Juan March

2.212
Montse Gumà

Grup dels museus d’Articket a la videoconferència amb la Fundación Juan March, celebrada a la Fundació Miró.

Grup dels museus a la videoconferència amb la Fundación Juan March, celebrada a la Fundació Miró. Foto: Conxa Rodà

Fer accessibles tots els catàlegs d’art de la Fundació des de 1973 fins a l’actualitat ha estat la fita que ha aconseguit en menys de dos anys un equip multidisciplinar. Ens ho van explicar en una sessió de treball entre professionals dels museus -la majoria dels quals formem part de l’Articket– amb els responsables de “Todos nuestros catálogos de arte desde 1973” de la Fundación Juan March. Vam poder veure com una necessitat molt concreta, tenir un repositori digital, s’ha acabat convertint en un projecte d’envergadura que ha fet, de la institució, un referent en el camp digital. La finalitat bàsica: que els usuaris se’n puguin descarregar els textos i navegar pels catàlegs, per a recerca acadèmica o ensenyament. Els objectius:

 • difusió
 • accés obert
 • divulgació del coneixement
 • feina per a la recerca i la docència
 • preservació digital

Un projecte interdisciplinari

“Todos nuestros catálogos de arte desde 1973” és un projecte molt ben travat, liderat des de la Biblioteca i el Departament d’Art, que és qui detecta la necessitat del repositori digital per preservar els arxius i garantir-ne l’accessibilitat, i qui aconsegueix que el projecte esdevingui troncal i interdisciplinari. Des de la seva gestació, el juliol de 2012, fins a la posada en marxa el febrer de 2014, hi han treballat diferents departaments, de manera coordinada:

 • la Biblioteca recopila tots els catàlegs i en fa una recatalogació exhaustiva pensant en les metadades necessàries per a l’arxivament i la recuperació dels arxius digitals, i analitza els formats i les dades amb què es treballa;
 • Exposicions (inclou Publicacions) aporta i decideix el contingut, tant dels catàlegs com de les publicacions complementàries a digitalitzar, i fa la gestió dels drets d’autor i de les imatges;
 • Digitalització coordina la digitalització dels continguts i les publicacions complementàries i gestiona l’aplicació de l’OCR i les marques d’aigua a les imatges, i
 • Informàtica s’ocupa de la gestió i manteniment del repositori digital i del desenvolupament i la implementació del web.
2

El projecte ha estat exemplar també pel que fa al procés previ de presa de decisions que afectaven el conjunt de la Fundació i la revisió i el canvi, si s’esqueia, dels procediments de treball.

Com arrenca “Todos nuestros catálogos de arte desde 1973”

En posar en marxa el projecte, es van analitzar més de 300 webs de centres d’art per anar definint-lo, a partir d’acceptar, descartar i/o millorar aspectes i funcionalitats d’altres portals, i es va iniciar tot un procés de presa de decisions a partir de la formulació de qüestions prèvies a l’inici del projecte:

 • quin repositori digital és més convenient?
 • codi obert o software propietari?
 • portal multiplataforma?
 • quines metadades han de constar?
 • hi ha d’haver la fitxa catalogràfica?
 • un portal només per als catàlegs o també per a publicacions complementàries?
 • inclusió també dels catàlegs de les itineràncies?
 • quins formats d’arxiu digital són els més habituals?
 • quins són els formats necessaris segons els diferents usos pensats per als arxius generats i per a necessitats futures?
 • quin tipus de visor utilitzar?
 • quins criteris de cerca avançada incloure?
 • es digitalitza tot el fons de la Biblioteca?
 • l’ús previst bàsicament és recerca i ensenyament?
 • tot el contingut és descarregable i imprimible?

Després d’un procés d’anàlisi, la Fundació va optar per Islandora, un sistema lliure per a repositoris digitals, basat en FEDORA (Flexible Extensible Digital Object Repository Architecture), una arquitectura de gestió d’actius digitals, interoperable i extensible, sobre la qual es construeix el repositori digital.

El sistema es va completar amb el motor d’indexació Solr i amb Drupal (com el nostre web!) per generar la interfície web. Al mateix temps, es va optar per un sistema multiplataforma, adaptatiu per a consulta des d’ordinador, tauleta i mòbil.

4

El portal publicat

El resultat de tota aquesta feina és un portal que compta amb el contingut de 180 catàlegs d’exposicions, organitzades per la Fundación Juan March des de l’any 1973 a les seves seus de Madrid, Conca i Palma. S’actualitza contínuament perquè, amb comptades excepcions, s’hi van afegint tots els catàlegs que es publiquen en paper passat un any de la clausura de l’exposició o un cop se n’ha esgotat l’edició impresa i es comprova que no en queda cap exemplar a les distribuïdores. En el cas que hi hagi algun exemplar en paper disponible per a la venda a la Fundació Juan March, la possibilitat de compra també es pot fer a través del web. Segons dades del web de la Fundació Juan March, són accessibles a l’usuari més de 27.000 pàgines, més de 400 autors i imatges de 18.000 obres de gairebé 1.400 artistes.

Té un sistema de cerca simple i un de cerca avançada, que permet cercar en tot el portal i en cada una de les pàgines dels catàlegs i de les publicacions complementàries, a banda d’un sistema de recomanacions que poden ser d’interès per a l’usuari a partir de la cerca que ha fet. Els resultats de la cerca es poden filtrar per data, per rellevància, per títol i per idioma, i la cerca es complementa també amb un índex d’autors i un índex d’artistes.

5
6

Algunes xifres d’ús

Del març de 2014 al maig de 2015 s’han obert més de 75.000 sessions del web, de les quals 60.000 són d’Europa, 15.000 d’Amèrica i la resta dels altres continents. En el mateix període, s’han comptabilitzat unes 50.700 vistes, unes 26.000 descàrregues i unes 7.000 vistes del visor.

A priori, del fet que hi hagi més descàrregues que vistes al visor, sembla que es dedueix que el portal té l’ús d’estudi científic que la Fundació vol donar-li.

Suggeridora és la iniciativa de demanar als usuaris que utilitzin aquesta base de dades com a font en les seves publicacions i els seus estudis, que comuniquin els seus treballs a la Fundación Juan March, de cara a incorporar-los a la bibliografia especialitzada de la Biblioteca. Una bona manera d’ajudar futurs usuaris, compartir contingut i col·laborar en la feina de la Biblioteca.

Ara ja sabem què els passa als llibres (quan s’acaben, o abans)… els podem donar una segona vida digital. Una segona vida digital que va molt més enllà del PDF enriquit. Des d’aquí volem felicitar l’equip de la Fundación Juan March per l’excel·lència del projecte de catàlegs digitals, i agrair que Paz Fernández, directora de la Biblioteca, i Luis Martínez, analista de dades i coordinador de repositoris digitals de la Bilbioteca, en compartissin les bambolines amb nosaltres.

Enllaços recomanats

Online Scholarly Catalogue Initiative, Getty
Read Free Digital Art Catalogues from 9 World-Class Museums, Thanks to the Pioneering Getty Foundation, OpenCulture 2014
Global Audiences, Zero Visitors: How to measure the success of museums’ online publishing, Rhizome 2015

+ posts

Projectes digitals

Montse Gumà
Projectes digitals

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.